04 de gener 2007

L'ADN tant perillós no existeix

He llegit aquest artícle (que he vist al digg) i m'ha deixat esparverada l'últim paràgraf.

Diu que l'investigador suggereix que es podria crear un gen del suïcidi, per posar-lo en organismes modificats genèticament, de manera que si es tornessin perillosos se'ls podria "suicidar".